Makaleler

1 
Sayfa (1/1)

DOWN SENDROMU

DOWN SENDROMU

Down sendromunun fiziksel özelliklerini ve medikal problemlerini 1866 yılında kez John Langdon Haydon Down tanımlamıştır. Ancak Down Sendromunun genetik ve kromozomal esasları 1959 yılına kadar tespit edilememiştir.

Normal bir insan hücresi kişinin tüm genetik bilgilerini içeren 23 çift kromozoma sahiptir.

Çeşitli anormal hücre üreme mekanizmalarına bağlı olarak Down Sendromlu hastalar 21. kromozomun üçüncü ekstra bir kopyasına sahiptirler. Bu nedenle Down Sendromu Trizomi 21 olarak da adlandırılır.Bu çocukların anne babalarının karyotipi normaldir ve kendileri de her anlamda normal bireylerdir.

Down Sendromu üzerinde en önemli faktör anne yaşıdır diyebiliriz. Yirmi yaşından genç annelerin çocuklarında 1550 canlı doğumda bir görülürken; 45 yaşından büyük annelerin çocuklarında 25 doğumda bir görülür. Anne yaşı ile olan bu ilişki 21. kromozomu etkileyen mayotik ayrılamamanın ovumda meydana geldiğini düşündürtmektedir. Çünkü vakaların %95 inde fazla kromozom anneden gelmektedir. Fazla kromozomun babadan geldiği nadir durumlarda ise baba yaşının pek etkili olmadığı gözlenmiştir.

Tüm trizomi vakalarının yaklaşık yüzde dördünde fazla kromozomal materyal 21. kromozom uzun kolunun 22. veya 14. kromozoma translokasyonu şeklindedir. Az oranda görülen bu vakalar çoğunlukla aileseldir. Trizomi vakalarının %1 i mozaiktir, genellikle 46 ve 47 kromozomu olan hücrelerin karışımına sahiptirler. Bu embriyogenezin erken evresinde 21. kromozomun mitotik olarak ayrılamamasından meydana gelir. Bu tür vakalarda semptomlar anormal hücrelerin oranına bağlı olarak değişken ve daha hafiftir.

Down sendromu tiplerini kısaca hatırlayacak olursak:

Trizomi 21

Trizomi 21 (47, XX,+21); mayoz bölünme sırasında meydana gelen ayrılmama durumuyla ortaya çıkan fazla 21. kromozomun sebep olduğu Down sendromu tipidir. Down sendromunun yaklaşık %95'ini kapsayan en çok görülen tipidir.

Mozaizm

Trizomi 21'in vücut hücrelerinin bazılarında görülmesi, bazılarında ise görülmemesi durumudur. Karyotip (46,XX/47,XX,+21) şeklinde gösterilip, hastalık "Mozaik Down Sendromu" olarak adlandırılır. Trizomi 21 oranı ne kadar çok ise, çocuk Down sendromu özelliklerini o kadar çok gösterir. Mozaik Down sendromu, %1-2 oranında bir yere sahiptir.

Robertsonian tip translokasyon

Down sendromunda fazla 21. kromozom bazen Robetrsonian tip translokasyon ile görülür. Burada genellikle 21. kromozomun uzun kolu başka bir kromzoma bağlanır. Robertsonian tip translokasyon ile olan Down sendromları, toplam Down sendromunda %2-3'lük bir paya sahiptir.

21. kromozomun duplikasyonu

Nadir olarak, 21. kromozomun duplikasyonu (kendini eşlemesi) ile de Down sendromu görülebilir.

TANI

İkili tarama testi, üçlü tarama testi, ultrasonografi, amniyosentez ve diğer bazı tanı yöntemleri ile Down sendromundan şüphelenilen gebeliklerde kesin tanı konur. Günümüzde özellikle ileri yaşta hamile kalan kadınlarda bu testlerin rutin olarak yapılması önerilmektedir.Down sendromu saptanmışsa aileye ayrıntılı genetik danışmanlık verilerek gebeliğin sonlandırılması önerilir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Bu bebekler doğduklarında tipik bir yüz görünümleri vardır. Arkası yassı ufak bir kafa, kısa ve geniş boğumlar içeren bir ense. Kulaklar normalden daha düşük bir seviyede lokalize, yassı bir burun kökü ve birbirinden ayrık, çekik gözler vardır. Normal konuşmayı önleyecek kadar büyük ve geniş olan dil. Bu bebeklerin tonusları (vücut gerginliği) düşüktür. Geniş el, kısa ve tombul parmaklar, sıklıkla avuç içlerinden birinde ya da ikisinde "Simian çizgisi" denilen tek bir çizgi. Ellerin serçe parmakları genellikle içe doğru kıvrımlıdır. Vücut kısa ve tıknazdır.

GELİŞİM

Down sendromlu çocuklar genelde boy ve ağırlık açısından daha yavaş büyürler, daha yavaş öğrenirler, problem çözmede ve karar vermede diğer çocuklardan daha çok zorlanırlar. Zeka seviyeleri her zaman normalden düşük olarak kalır. Fizik tedavi, özel eğitim ve dil terapisine ihtiyaç duyulur.

Zeka seviyeleri normalin altında olsa da bu çocuklar düzenli kontrol, doğru şekilde verilen eğitimler ve uygulanan terapiler ile kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmekte ve gündelik hayatlarını sürdürebilmektedirler.

Çocukluk yaşta solunum hastalıkları ve kalp sorunları nedeniyle ölüm görülebilir. Ama günümüzde gelişen tıp ve iyi bakım ile yaşam süreleri uzatılmıştır.

Down Sendromlu çocukların yüzde elliye yakını kalp deformiteleri ile doğar; bunların bir kısmı medikal tedavi ile yardım edilebilinecek düzeyde iken bir kısmı cerrahi tedavi gerektirir. Down sendromlu tüm bebekler çocuk kalp hastalıkları uzamanı denetiminde olmalıdır.

Bu çocukların yüzde onu cerrahi tedavi gerektiren sindirim sistemi malformasyonlarına sahiptir.

Yüzde elliden fazlası duyma ve işitme problemli doğarlar. Bu nedenle ilk yıl içinde mutlaka konunun uzmanları tarafından görülmeleri şarttır.

Down sendromlu çocuklar yüksek oranda tiroid problemleri ve lösemi riskine sahiptirler.

Ve tüm bunların yanı sıra soğuk algınlığı, bronşit ve diğer akciğer enfeksiyonu riskleri diğer çocuklara göre oldukça yüksektir.

Sonuç olarak şimdilik tam olarak bilinemeyen nedenler ile 21. kromozom tam olarak bölünememiş ve yeni hücrede yerini koruyarak bu hastalığa sahip bir çocuğun doğmasına neden olmuştur. Doğduğu günden itibaren sağlık sorunları olan, fiziksel görünümleri oldukça değişik ve belirgin bir çocuk. Ancak daha önce de yazdığımız gibi gelişen tıp ve iyi bakım ile ömürleri uzamıştır. Bunun yanı sıra erken destekleme ve rehabilitasyon programları; özel eğitimler ile gündelik hayata uyumları oldukça yüksektir. Bu terapilerden önemli bir tanesi de Yunus Terapisidir. Yunusların özellikle insana yakınlıkları, sevgi içermeleri ve sıcak sokulganlıkları bu çocuklar üzerinde çok önemli gelişmeler sağlayabilir.

Dr. Yonca AYAS

KAYNAK:

ROBİNS BASİC PATHOLOGY

Dost Yaşam Vakfı

Lucile Packard Children Hospital

Coleman, Mary and Rogers, PT. Medical Care in Down Syndrome: A Preventative Medicine Approach. Marcel Dekker, Inc, NY, 1992.

Makaleyi görmek için tıklayın

CROUZON SENDROMU

CROUZON ( KROUZON) SENDROMU

Krouzon Sendromu (Kraniyofasial Disostoz) otozomal dominant geçişli bir hastalık olup ilk olarak 1912 yılında Fransız Octave Crouzon tarafından tarif edilmiştir. Krouzon Sendromu kraniosinostozun en sık görüldüğü genetik hastalıklardan biridir.

Kraniosinostozu şöyle tanımlayabiliriz: Kafatası kemiklerinin tam olarak kapanması ergenlik yaşlarında tamamlanır; böylece kafatası içi yapıların özellikle beyinin büyüyüp gelişmesi sağlanır. Ancak kranisinostos vakalarında kemik aralıklarının (suturlerin) kapanması daha erken gelişir. Bu nedenle kafatası deformiteleri ve gelişim bozuklukları meydana gelir.

Krouzon Sendromunun iki tipi vardır: Klasik krouzon sendromu ve akantosis nigrikansın eşlik ettiği krouzon sendromu. Klasik krouzon sendromu 10q kromozomu üstünde bulunan FGFR2 geninde meydana gelen mutasyon sonucunda, akantosis nigrikansın eşlik ettiği krouzon sendromu ise kromozom 4p üzerinde yer alan FGFR3 geninde meydana gelen mutasyon sonucunda ortaya çıkar. Her iki tipinde ortaya çıkışının tam nedeni halen bilinmemektedir. Dikkat çekici olan ise bu hastalığa sahip anne ve babaların tamamen normal genlere sahip olmaları ve annenin gebeliği döneminde gereken her şeyi doğru yapmış olduğudur.

Krouzon Sendromunun Özellikleri

Kraniosinostoz
Çocukların yarısında kulak deformiteleri ve işitme problemleri
Hipertelorizm
Ekzoftalmus
Şaşılık
Papağan gagası benzeri burun
Kısa üst dudak
Küçük üst çene
Dışa çıkık alt çene
Havayollarının küçüklüğüne bağlı olarak solunum problemleri
Hidrosefali

Krouzon sendromlu çocukların çoğu normal entelektüel kapasite sahiptir.
Çocukların ve ailelerin hastanede geçirdikleri zamanlar oldukça fazladır ancak kafatası deformitelerinin ameliyatla düzeltilmesi; diş sorunlarının çözülmesi ve gereken diğer cerrahi ve medikal tedaviler ile sosyal hayata uyum sağlamaları sağlanabilir.
Özetle Crouzon sendromu erken kranial sütür kapanması, hipertelorizm, ekzoftalmus, maksilla hipoplazisi ve tipik kurbağa benzeri yüz ile karakterize, genellikle otozomal dominant geçiş gösteren bir kraniofasiyal sendromdur.

Entelektüel gelişimleri ve sosyal hayata uyum sağlamalarında eğitimin ve alternatif destek terapilerinin de önemli yeri olduğu kabul ediliyor. Yunus Terapi de bu çocukların hayata uyumunda önemli yer tutabilir.


Dr. Yonca AYAS


Kaynakça
Logan Turner's Diseases of the Nose, Throat and Ear, Birrel J.F, Eighth edition, 1977 John Wright and Sons Ltd.
Craniofacial Center
The National Craniofacial Association
OMIM
Oftalmoloji Dergisi 1997 cilt 6 sayı 3

 

 

GENETİK HASTALIKLAR
 

Makaleyi görmek için tıklayın

1 
Sayfa (1/1)