Makaleler

İlk Önceki 1 2 
Sayfa (2/2)

ENGELLİ İNSANLARIMIZIN SAĞLIK SORUNLARINA BAKIŞ

ENGELLİ İNSANIMIZIN SAĞLIK SORUNLARINA NASIL BAKMALIYIZ?

Engelli insanlarımızın sağlık sorunlarına geniş bir pencereden bakmak zorundayız.

1.Tüm insanları etkileyebilen olumsuz koşullar ve karşılaşabilecekleri hastalık etkenleri;

2.Engelli olmalarına neden olan durumun yarattığı özel sorunlar

3.Özel durumlarının psikolojik   yönü.

Bu nedenle verilecek hizmet BİOPSİKOSOSYAL YAKLAŞIM içinde olmak zorundadır.

 

.

Makaleyi görmek için tıklayın

BEL AĞRILARI

Karmaşık bir  mekanizması  olan  bel  ağrılarımız.  Biz doktorlar  da  dahil  insanların  bir  çoğo  zaman  zamanya da sürekli olarak yakınmakta bu  ağrılardan.  Ne yapmalıyız;  nasıl  yaşamalıyız?

Makaleyi görmek için tıklayın

MİGREN CEHENNEMİ VE BİZ

Migren,  hastayı  karanlık  odalar  aramak  zorunda  bırakan cehennemi  baş  ağrısı  atakları.  Hastalar  için  bir  yazı  bu;  en  sonunda  güncel  tavsiyelerin  yer  aldığı;  alıntılama  yaptığım  siteler  ile  hasta  gözlemlerimi  derlediğim  bir  yazı. MİGREN  CEHENNEMİNİ  YAŞAYANLAR  İÇİN.

Makaleyi görmek için tıklayın

İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİĞİ

İSG  sistemi  içinde  G  ve  S  harflerinin  yan yana  yürümesi  gereken  işbirliğini  düzenleme  zamanı  çoktan  geldi.  İŞ  GÜVENLİĞİ  MÜHENDİSLERİ  zamanı  da...

Makaleyi görmek için tıklayın

SEYRÜ SEFERCİLERİN İLAÇLARI

Tüm  deniz  taşıtları  için  ulusal  ya  da  uluslar arası yasal   ilaç  ve  tıbbi  malzeme  listeleri var. Ancak   tekne,  yat,  gemilerle  uzun ya da  kısa mesafe yolculuk  yapanlar  için   pratik  bilgileri  ile  bir  listenin  gerekliliği  inkar  edilemez.  Yazımız  bu  konuda  sade  bir  dille  çok  önemli  ve  ayrıntılı  konuya  giriş  sayılabilir.

Makaleyi görmek için tıklayın

İŞÇİ NE ZAMAN İŞYERİ HEKİMİNE GİTMELİDİR?

Bildiğimiz  gibi çalışanlarımız    hastalanınca,  kaza  geçirme  durumunda, ağrı  kesici  vb.  ilaçlara  ihtiyaç  duyunca  sağlık  birimine  giderler.  Ancak,  iş  yerimizin  niteliği, çalışma  koşulları  ve  tehlike  sınıfı  ne  olursa  olsun, tüm  çalışanların  veya  çalışmaya  başlayacakların  aşağıda  yer  alan  koşullarda  İşyeri  Hekimine  gitmesi  gereklidir

Makaleyi görmek için tıklayın

ASBİAD EĞİTİMLERİ BASIN KİTAPÇIĞI

ASBİAD  PROJESİ  KAPSAMINDA  YAPILAN  İŞ  SAĞLIĞI VE  GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN  BASINA  SONUÇ  DUYURUSU  İÇİN  HAZIRLADIĞIM  KİTAP.

KÜME  ÇALIŞMASI OLARAK  VERDİĞİM  EĞİTİMLER  İLKTİR....

Makaleyi görmek için tıklayın

SOSYAL FOBİ

Sosyal  Fobi;  günümüzün  zorlu  hayat  koşulları  içinde  iş  yaşantımızı da  etkileyebilecek  bir  olgu.  Ancak  aşağıda  okuyacağınız  fiziksel  belirtilerin  her  biri  için  organik  bir  rahatsızlık  olmadığı  ispatlandıktan  sonra  bu  tanı  düşünülmelidir.

Makaleyi görmek için tıklayın

ANTALYA SERBEST BÖLGEDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Yedi  yıldır  sokaklarında  yürüdüğüm;  işçileri  ile  batak  masalarında  gülüştüğüm,  yöneticileri  ile kah  aynı  fikirde  kah  farklı  fikirlerde  sohbetler  ettiğim   ANTALYA  SERBEST  BÖLGE  içinde  faklı  bir  heyecan  var  bu  günlerde.   Yat  Sektöründe,  Serbest  Bölgelerde  belki  de  Türkiye  içinde  bir  ilki  gerçekleştiriyoruz.  KÜME  ÇALIŞMASI  ADINA  BELKİ  DE  İLK  ÖRNEKTİR  BU......

 

 

 

Makaleyi görmek için tıklayın

SİNİR HÜCRESİ; NÖRON

Nöron;  sinir  sisteminin  en  küçük  parçası.  Ya  da  canlılığımızın,  duyularımızın  temel  taşı.  O  küçüklük  içinde  ne  kadar  güzel  kotarılmış,  işlevsel,  düzenli  bir  yapı. Bakalım mı yakından?

Makaleyi görmek için tıklayın

MALİYECİLER İLE STRES İÇİN KONUŞMAK

Maliyeciler,  para  ve  stres; mükellef  ilişkileri  konuştuk.....Kuruma  özel  bir  eğitim  ile...

Makaleyi görmek için tıklayın

MESLEK KURSLARI 3

 

Üç  makalemizin  sonuna  geldiğimizde    konuyu  şöyle  toparlayabiliriz:

Valilik  tarafından  ASBAŞ Genel  Müdürlüğü’ ne  Meslek Kursları  Konulu  resmi  yazı  firmalarımıza Meslek  Kursu  ve  geçerli  bazı  sertifikaları  almamış  kişilerin  istihdam edilmemesini  bildiriyor.

Ayrıca  ÇIRAK  statüsünde  çalıştırılacak  işçilerin  Resmi  Eğitim kurumu  öğrencileri  olması durumundaki  avantajları  ve  olması  gereken şartları  içeriyor.

Makaleyi görmek için tıklayın

DOWN SENDROMU

DOWN SENDROMU

Down sendromunun fiziksel özelliklerini ve medikal problemlerini 1866 yılında kez John Langdon Haydon Down tanımlamıştır. Ancak Down Sendromunun genetik ve kromozomal esasları 1959 yılına kadar tespit edilememiştir.

Normal bir insan hücresi kişinin tüm genetik bilgilerini içeren 23 çift kromozoma sahiptir.

Çeşitli anormal hücre üreme mekanizmalarına bağlı olarak Down Sendromlu hastalar 21. kromozomun üçüncü ekstra bir kopyasına sahiptirler. Bu nedenle Down Sendromu Trizomi 21 olarak da adlandırılır.Bu çocukların anne babalarının karyotipi normaldir ve kendileri de her anlamda normal bireylerdir.

Down Sendromu üzerinde en önemli faktör anne yaşıdır diyebiliriz. Yirmi yaşından genç annelerin çocuklarında 1550 canlı doğumda bir görülürken; 45 yaşından büyük annelerin çocuklarında 25 doğumda bir görülür. Anne yaşı ile olan bu ilişki 21. kromozomu etkileyen mayotik ayrılamamanın ovumda meydana geldiğini düşündürtmektedir. Çünkü vakaların %95 inde fazla kromozom anneden gelmektedir. Fazla kromozomun babadan geldiği nadir durumlarda ise baba yaşının pek etkili olmadığı gözlenmiştir.

Tüm trizomi vakalarının yaklaşık yüzde dördünde fazla kromozomal materyal 21. kromozom uzun kolunun 22. veya 14. kromozoma translokasyonu şeklindedir. Az oranda görülen bu vakalar çoğunlukla aileseldir. Trizomi vakalarının %1 i mozaiktir, genellikle 46 ve 47 kromozomu olan hücrelerin karışımına sahiptirler. Bu embriyogenezin erken evresinde 21. kromozomun mitotik olarak ayrılamamasından meydana gelir. Bu tür vakalarda semptomlar anormal hücrelerin oranına bağlı olarak değişken ve daha hafiftir.

Down sendromu tiplerini kısaca hatırlayacak olursak:

Trizomi 21

Trizomi 21 (47, XX,+21); mayoz bölünme sırasında meydana gelen ayrılmama durumuyla ortaya çıkan fazla 21. kromozomun sebep olduğu Down sendromu tipidir. Down sendromunun yaklaşık %95'ini kapsayan en çok görülen tipidir.

Mozaizm

Trizomi 21'in vücut hücrelerinin bazılarında görülmesi, bazılarında ise görülmemesi durumudur. Karyotip (46,XX/47,XX,+21) şeklinde gösterilip, hastalık "Mozaik Down Sendromu" olarak adlandırılır. Trizomi 21 oranı ne kadar çok ise, çocuk Down sendromu özelliklerini o kadar çok gösterir. Mozaik Down sendromu, %1-2 oranında bir yere sahiptir.

Robertsonian tip translokasyon

Down sendromunda fazla 21. kromozom bazen Robetrsonian tip translokasyon ile görülür. Burada genellikle 21. kromozomun uzun kolu başka bir kromzoma bağlanır. Robertsonian tip translokasyon ile olan Down sendromları, toplam Down sendromunda %2-3'lük bir paya sahiptir.

21. kromozomun duplikasyonu

Nadir olarak, 21. kromozomun duplikasyonu (kendini eşlemesi) ile de Down sendromu görülebilir.

TANI

İkili tarama testi, üçlü tarama testi, ultrasonografi, amniyosentez ve diğer bazı tanı yöntemleri ile Down sendromundan şüphelenilen gebeliklerde kesin tanı konur. Günümüzde özellikle ileri yaşta hamile kalan kadınlarda bu testlerin rutin olarak yapılması önerilmektedir.Down sendromu saptanmışsa aileye ayrıntılı genetik danışmanlık verilerek gebeliğin sonlandırılması önerilir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Bu bebekler doğduklarında tipik bir yüz görünümleri vardır. Arkası yassı ufak bir kafa, kısa ve geniş boğumlar içeren bir ense. Kulaklar normalden daha düşük bir seviyede lokalize, yassı bir burun kökü ve birbirinden ayrık, çekik gözler vardır. Normal konuşmayı önleyecek kadar büyük ve geniş olan dil. Bu bebeklerin tonusları (vücut gerginliği) düşüktür. Geniş el, kısa ve tombul parmaklar, sıklıkla avuç içlerinden birinde ya da ikisinde "Simian çizgisi" denilen tek bir çizgi. Ellerin serçe parmakları genellikle içe doğru kıvrımlıdır. Vücut kısa ve tıknazdır.

GELİŞİM

Down sendromlu çocuklar genelde boy ve ağırlık açısından daha yavaş büyürler, daha yavaş öğrenirler, problem çözmede ve karar vermede diğer çocuklardan daha çok zorlanırlar. Zeka seviyeleri her zaman normalden düşük olarak kalır. Fizik tedavi, özel eğitim ve dil terapisine ihtiyaç duyulur.

Zeka seviyeleri normalin altında olsa da bu çocuklar düzenli kontrol, doğru şekilde verilen eğitimler ve uygulanan terapiler ile kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmekte ve gündelik hayatlarını sürdürebilmektedirler.

Çocukluk yaşta solunum hastalıkları ve kalp sorunları nedeniyle ölüm görülebilir. Ama günümüzde gelişen tıp ve iyi bakım ile yaşam süreleri uzatılmıştır.

Down Sendromlu çocukların yüzde elliye yakını kalp deformiteleri ile doğar; bunların bir kısmı medikal tedavi ile yardım edilebilinecek düzeyde iken bir kısmı cerrahi tedavi gerektirir. Down sendromlu tüm bebekler çocuk kalp hastalıkları uzamanı denetiminde olmalıdır.

Bu çocukların yüzde onu cerrahi tedavi gerektiren sindirim sistemi malformasyonlarına sahiptir.

Yüzde elliden fazlası duyma ve işitme problemli doğarlar. Bu nedenle ilk yıl içinde mutlaka konunun uzmanları tarafından görülmeleri şarttır.

Down sendromlu çocuklar yüksek oranda tiroid problemleri ve lösemi riskine sahiptirler.

Ve tüm bunların yanı sıra soğuk algınlığı, bronşit ve diğer akciğer enfeksiyonu riskleri diğer çocuklara göre oldukça yüksektir.

Sonuç olarak şimdilik tam olarak bilinemeyen nedenler ile 21. kromozom tam olarak bölünememiş ve yeni hücrede yerini koruyarak bu hastalığa sahip bir çocuğun doğmasına neden olmuştur. Doğduğu günden itibaren sağlık sorunları olan, fiziksel görünümleri oldukça değişik ve belirgin bir çocuk. Ancak daha önce de yazdığımız gibi gelişen tıp ve iyi bakım ile ömürleri uzamıştır. Bunun yanı sıra erken destekleme ve rehabilitasyon programları; özel eğitimler ile gündelik hayata uyumları oldukça yüksektir. Bu terapilerden önemli bir tanesi de Yunus Terapisidir. Yunusların özellikle insana yakınlıkları, sevgi içermeleri ve sıcak sokulganlıkları bu çocuklar üzerinde çok önemli gelişmeler sağlayabilir.

Dr. Yonca AYAS

KAYNAK:

ROBİNS BASİC PATHOLOGY

Dost Yaşam Vakfı

Lucile Packard Children Hospital

Coleman, Mary and Rogers, PT. Medical Care in Down Syndrome: A Preventative Medicine Approach. Marcel Dekker, Inc, NY, 1992.

Makaleyi görmek için tıklayın

MESLEK KURSLARI 2

07.09.2012  tarihinde  yazdığım  yazıda   Antalya  Valiliği  tarafından  19.07.2012  tarihinde  kurumlara gönderilmiş Meslek Kursları  konulu   yazının   ilk  3  maddesini  açıklamıştım.

Bu  bölümde  ise  işyerlerine  düşen  sorumluluğu  kapsayan maddeleri  açıklamaya  çalışacağım.

Bu  yazıya  göre  4.  Maddeden  devam edecek  olursak:

Makaleyi görmek için tıklayın

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE MESLEK KURSLARI

Temmuz  ayı  içinde  Antalya  Valiliği  tarafından  başlatılan zincir  ile  işyerlerimize  ulaşan  resmi  yazının  ve içerikteki  kanunların  bizlere  sunduğu  koşullar  ve beklentileri  maddelerin çokluğu  ve  kafa karışıklığı olmaması  için  en  az  iki  yazıda    açıklamaya  çalışacağım.

19.07.2012  tarihli  yazının  konusu  Meslek  Kursları  Duyurusudur.

Makaleyi görmek için tıklayın

İŞYERİ HEKİMİ NE İŞ YAPAR?

Kanun maddeleri üzerinden gidersek kafamız çok karışabilir ve uzayabilir. Bu nedenle bu yazımız için öncelikle İŞYERİ HEKİMİ görevlerini sade bir dil ile özetlemek daha iyi olacaktır.

Zamanla ilerleyen yazılarımızda işveren ve işçi sorumluluklarına; karşılıklı yetkilere değineceğiz.

Ama önce bir İŞVEREN İŞYERİ HEKİMİ ile görüşürken neler beklemelidir :

Makaleyi görmek için tıklayın

CROUZON SENDROMU

CROUZON ( KROUZON) SENDROMU

Krouzon Sendromu (Kraniyofasial Disostoz) otozomal dominant geçişli bir hastalık olup ilk olarak 1912 yılında Fransız Octave Crouzon tarafından tarif edilmiştir. Krouzon Sendromu kraniosinostozun en sık görüldüğü genetik hastalıklardan biridir.

Kraniosinostozu şöyle tanımlayabiliriz: Kafatası kemiklerinin tam olarak kapanması ergenlik yaşlarında tamamlanır; böylece kafatası içi yapıların özellikle beyinin büyüyüp gelişmesi sağlanır. Ancak kranisinostos vakalarında kemik aralıklarının (suturlerin) kapanması daha erken gelişir. Bu nedenle kafatası deformiteleri ve gelişim bozuklukları meydana gelir.

Krouzon Sendromunun iki tipi vardır: Klasik krouzon sendromu ve akantosis nigrikansın eşlik ettiği krouzon sendromu. Klasik krouzon sendromu 10q kromozomu üstünde bulunan FGFR2 geninde meydana gelen mutasyon sonucunda, akantosis nigrikansın eşlik ettiği krouzon sendromu ise kromozom 4p üzerinde yer alan FGFR3 geninde meydana gelen mutasyon sonucunda ortaya çıkar. Her iki tipinde ortaya çıkışının tam nedeni halen bilinmemektedir. Dikkat çekici olan ise bu hastalığa sahip anne ve babaların tamamen normal genlere sahip olmaları ve annenin gebeliği döneminde gereken her şeyi doğru yapmış olduğudur.

Krouzon Sendromunun Özellikleri

Kraniosinostoz
Çocukların yarısında kulak deformiteleri ve işitme problemleri
Hipertelorizm
Ekzoftalmus
Şaşılık
Papağan gagası benzeri burun
Kısa üst dudak
Küçük üst çene
Dışa çıkık alt çene
Havayollarının küçüklüğüne bağlı olarak solunum problemleri
Hidrosefali

Krouzon sendromlu çocukların çoğu normal entelektüel kapasite sahiptir.
Çocukların ve ailelerin hastanede geçirdikleri zamanlar oldukça fazladır ancak kafatası deformitelerinin ameliyatla düzeltilmesi; diş sorunlarının çözülmesi ve gereken diğer cerrahi ve medikal tedaviler ile sosyal hayata uyum sağlamaları sağlanabilir.
Özetle Crouzon sendromu erken kranial sütür kapanması, hipertelorizm, ekzoftalmus, maksilla hipoplazisi ve tipik kurbağa benzeri yüz ile karakterize, genellikle otozomal dominant geçiş gösteren bir kraniofasiyal sendromdur.

Entelektüel gelişimleri ve sosyal hayata uyum sağlamalarında eğitimin ve alternatif destek terapilerinin de önemli yeri olduğu kabul ediliyor. Yunus Terapi de bu çocukların hayata uyumunda önemli yer tutabilir.


Dr. Yonca AYAS


Kaynakça
Logan Turner's Diseases of the Nose, Throat and Ear, Birrel J.F, Eighth edition, 1977 John Wright and Sons Ltd.
Craniofacial Center
The National Craniofacial Association
OMIM
Oftalmoloji Dergisi 1997 cilt 6 sayı 3

 

 

GENETİK HASTALIKLAR
 

Makaleyi görmek için tıklayın

BESLENME BESLENME DEDİKLERİ

Makaleyi görmek için tıklayın

İlk Önceki 1 2 
Sayfa (2/2)