Makaleler

1 
Sayfa (1/1)

İŞYERİ HEKİMLİĞİ KAYIT PROGRAMLARI

Günümüzde giderek uzmanlık alanı haline gelen İş yeri hekimliği sadece işçiler için değil; tüm toplum için refah düzeyini artırmada etkili bir enstrüman olarak görülmektedir.

Tüm dünyada işyeri hekimlerinin elektronik sağlık kaydı kullanımı konuşulurken; ne yazık ki bu konu özellikle ülkemizde tam anlamıyla önem kazanmamıştır.

İşyeri hekimliği ve iş sağlığı için henüz sağlık sistemine entegre değildir.

İş  sağlığı ve Güvenliği  sistemi için  kişisel ya da kurumsal kullanım için sunulan yazılımlar ve programlar mevcuttur.

Peki ama hangi program; nasıl bir program?

İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği için kullanılacak programın öncelikli olarak tüm firmalar için temel unsurları olmak zorundadır:

İşe giren işçilerin hekimin bilgisine sunulması

Hekimin işe giriş raporu verdiği kişi bilgilerinin insan kaynaklarına ulaşabilmesi

Anlık çalışan sayısı

Çalışan sınıflandırması

İşe giriş raporları verilmiş çalışanların filtrelenmesi

Riskli ve özel ilgi gerektiren grupların filtrelenmesi

Taşaron çalışanlarının filtrelenmesi ve takibi

İşyeri Hekimi görev ve sorumluluklarına uygun vazifelerin hatırlatılması

İşyerinin farklı doktorları için farklı giriş ve şifrelendirme

Yapılan işlerin takibi

Diğer sağlık personeli için kısıtlı bilgilendirme

İSG Kurul ve kararlarının tamamlanması ve takibi

İşyeri Hekimi görevine uygun çalışmaların İnsan Kaynakları tarafında hasta özel bilgilerinin korunarak izlenebilmesi; insan kaynaklarının kendi sorumluluklarını takip edebilmesi.

İstatistik çalışmalarına uygunluk sağlayabilmesi

Kimyasalların girişi ve kullanımı konusunda takip sunması

Ana ekranların ve tüm ara yüzlerin kullanıcı dostu olması

Yukarıda saydığımız beklentiler tüm iş sağlığı sistemleri için gerekli maddelerdir.

İş sağlığı konusunda kullanılacak programın olmazsa olmazlarıdır.

Her çalışma ortamının kendine özgü koşulları da mevcuttur.

Firmanın ihtiyaçları, beklentileri ve risk haritasına göre evrilebilir programlara ihtiyacımız vardır. Ancak; şu anda piyasada genel olarak İSG Sisteminde bir bölüm ve modüller olarak kullanıma açık programlar vardır.

Sadece işyeri hekimlerine yönelik programlar ise yine rutin hekimlik programlarının yasal prosedürlere uyumlu halidir.

Mevcut programlar temel ihtiyaçları tam anlamı ile karşılamak yerine; farklı modüller sunmaktadır. Odyo çizimlerinin görüntüsü, ilaç bilgileri, iş sağlığına özel değil İSG sistemi için risk analizi örnek soruları içermek gibi.

Şu anda elimizde bulunan yazılımlar içinde çalışılan firmanın genel sistemine entegre olabilene de rastlamadım.

Özetle üç beş nokta dışında bir çoğu birbiri ile aynıdır.

Burada sorulması gereken sorular:

Acaba bu yazılımlar hazırlanırken algoritma açısından kaç tane tecrübeli işyeri hekiminin fikri alındı?

Kaç adet kullanıcıya pilot çalışma yaptırıldı?

İhtiyaç analizi yapıldı mı?

Kaç farklı sektörün ve iş ortamının iş sağlığı sistem analiz yapıldı?

Kademeli şifrelendirme mevcut mudur?

Programlar yasal prosedürler ve tıbbi etik açısından gerekli gizliliğe sahip midir?

Özetle  İş  Sağlığı giderek özel  bilim dalı haline gelirken;  kullanılacak  programların da ;  İş Sağlığı  Sistemi  temel ilkelrine uygun ve  firma en  azından  sektör  bazında  özel  olması gereklidir.

Yasal  prosedürler  yanında ;  tıp  etiği;  kiş  mahremiyeti  konusunda  hassassiyet  korunarak  özellikle  insan  kaynakları ile  iletişim  kurabilmelidir.

Dr.  F.  Yonca  AYAS

 

 

Makaleyi görmek için tıklayın

İŞ SAĞLIĞI SİSTEM ANALİZİ

 

İş  Sağlığı  Sistem  analizi  günümüzde  artık  tüm  firmalar  için kaçınılma z olmuştur.  Ancak  önce  bazı  terimlere  bakmakta fayda  var:

Ekonomide sistem : Bir bütünü oluşturan düzenli parçalar, birbiriyle uyumlu düşünceler, kurallar, ilkeler, yöntemler, sosyal, ekonomik veya siyasal örgütlenme şekli, düzen, usul ve yol gibi anlamlara gelir. (1)

Analiz : Analiz bir konuyu (maddi veya düşünsel) temel parçalarına ayırarak, daha sonra parçaları ve aralarındaki ilişkileri tanımlayarak sonuca gitme yoludur.

SWOT analizi nedir?

Türkiye'de de her geçen gün daha çok uygulanan SWOT analizi, işinizle ilgili alanlarda güçlü ve güçsüz yanlarınızı görmenizi, gelecekte sizi bekleyen fırsatlar ve tehlikelere karşı hazırlığınızı bugünden yapmanızı sağlar. SWOT analizi 4 adımdan oluşur:

S

(Strenghts-Kuvvetli taraflar) Şirketinizin güçlü olduğu yanlar neler? Kuvvetli olduğunuz yanları bulmak için, yeteneklerinizi, potansiyellerinizi, pazarlama gücünüzü, finansal gücünüzü, pazardaki deneyiminizi vb. değerlendirin.

W

(Weaknesses-Güçsüz yanlar) Güçsüz olduğunuz yanlar neler? Mali zorluklarınızı, pazardaki deneyimsizliğinizi, personel yetersizliğinizi vb. değerlendirin.

O

(Opportunities-Olanaklar) Şirketiniz için hangi olanaklar mevcut? Şu anda faaliyet gösterdiğiniz alanla ilişkili bir başka alanda büyüme olanağınızı, kişisel ilişkilerinizin size sağladığı gücü, mali desteklerinizi vb. değerlendirin.

T

(Threats-Tehlikeler) Gelecekte sizi hangi tehlikeler bekliyor? Mali kriz olanaklarını, en değerli personelinizi kaybetme riskini, müşterilerinizi rakip şirkete kaptırma riskini vb. değerlendirin.

Strateji rekabete dayanan bir ortamda yeniliği, ilerlemeyi ve işletmenin devamlı olarak çevreye intibakını veya çevre ile karşılıklı uyumunu sağlayarak meydana gelen; gelecek değişiklikleri kontrol altına alan yönetsel bir araçtır. (2)

Bilinen ilk toplumlar olan avcı toplayıcı toplumlardan günümüze işbölümünün belirginleşmesi, yapılan işlerin standardizasyonu ve farklılaşması, hiç şüphesiz ki işi yapanın sağlığı ve güvenliğini gerekli kılmış ve özellikle sanayi devrimi sonrasında görülen yoğun iş kazaları bu kavramsal setin uzunca bir süre tartışılarak tanımlanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. İşi yapanın hem işyeri ortamı içerisinde hem de sosyal hayatında sağlık ve güven içerisinde olması mevcut iktisadi ve sosyal düzlem olan kapitalizmin sürekliliğini sağlamanın da bir gerekliliği olarak karşımıza çıkmaktadır. (3)

Süreç ve yapı birlikte örgütte yetki, iletişim, karar alma, amaç koyma ve çatışmayı çözme ile ilgilidir. Sadece süreç örgütteki dinamik davranışsal olay ve etkileşimleri ifade ederken yapı ise bunları sürekli rol ve ilişkiler olarak görür. Doğaldır ki insanların örgütteki tutum ve davranışları her ikisi tarafından da etkilenir .(4)

Değişen iş yaşamı koşulları  ve   yasaların getirdiği zorunluluk nedeniyle son yıllarda ülkemizde de İş ve İşçi Sağlığı yaşamın her alanında sıkça duyulan kavramlar olmuştur. Gündeme geldiği ilk andan beri firmalar ve devlet arasında bir çekişme, tatsız bir zorunluluk olarak görülmektedir. Aslında İş ve İşçi Sağlığı sistemleri iyi kullanılırsa firmalar için doğrudan ve dolaylı olarak verimi artıracak; finansa destek sağlayacak ; saygınlık kazandıracak enstrümanlardır.

Yöneticilerin bu konuda iki tavrı olabilir: Sistemi sevimsiz bir zorunluluk olarak görüp , vakit ve para kaybına uğramaya, kavga ederek enerji harcamaya devam ederler. Ya da sisteme sahip çıkıp doğru kullanıp; zaman, para ve sektörel saygınlık adına kazançlı olurlar.

Hangi tarafta olursanız olun bu enstrümanları iyi kullanmak için -mecburiyet olarak görseniz bile fayda sağlayabilmek için - firmanızı iyi tanımanız; iş sağlığı konusundaki eksik; avantaj; dezavantaj faktörlerinizi iyi tanımlamanız gereklidir.

Firmanızın sektörü nedir; bu sektörün İş Sağlığı anlamında riskleri nedir? F

Firmanızın özellikleri nedir? Kuruluş amacı; yönetim biçimi nasıldır?

Firmanızın öyküsü nedir?

Çalışan profilinizin dağılımı nasıldır?

Çalışanların iş dağılımı; iletişimi nasıldır?

Belirli ölçeklere göre dünyadaki benzer firmalar ne yapıyorlar?

Size en uygun İş sağlığı Sistemi nasıl olmalıdır?

Örgüt yapınızda kim nasıl yer almalıdır?

Yönetim ile İş sağlığı profesyonelleri iletişimi nasıl sağlanmalıdır ki? ( Bu iletişim farklı bir yazı konusu)

Tüm bunların analizi yapılmalıdır ki en az masrafla en iyi verim elde edilebilsin.

Ancak bunu yapacak kişinin İş sağlığı konusunda tecrübeli; iş yaşamı konusunda ekonomik bakış açısına sahip; analiz derslerini almış ve d e bilimsel veri madenciliğine de yatkın kişi olması gereklidir. Ne tek başına ekonomi bilimi ne d e tıp diploması bunu yapmaya yetmeyecektir. Holistik bakış açısı gerektiren bir analizdir.

Analiz sonrası bir strateji gelişebilir sevimsiz ; zorunluluk kabul edilen iş sağlığını faydalı hale çevrilir. Geliştirilecek doğru strateji ise firmanızın yasal zorunluluğunu en faydalı şekilde yerine getirmesi yanında zamanla kültürünüzün bir parçası olacak; rekabet gücünüzü artıracak ve kazanç olarak size geri dönecektir.

Özetle: Analiz, strateji, uygulama ve kazanç….

 

Dr. F. Yonca AYAS

İŞ YERİ HEKİMİ/ İŞ SAĞLIĞI SİSTEM ANALİSTİ

 

KAYNAKÇA

1. http://www.nedir.com/sistem#ixzz4ddNCguzx

2. Firmalarda Stratejik Analiz YL TEZİ Salih AYDIN 2003

3. Dünyada ve Türkiye’ de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi ( Özal Çiçek1 - Mehmet Öçal2)

4. Örgütsel Gelişme Kuram ve Uygulama Prof. Dr. Ali BALCI

Makaleyi görmek için tıklayın

EKRANLI ARAÇLA ÇALIŞANLAR İÇİN

İş  sağlığı ve  Güvenliğinin  ilk çıkışından beri ülkemizde ve dünyada  hep  mavi yakalı işçiler  söz konusu olmuştur. 

Ofis  çalışanlarının sağlık  sistemi;  işten  etkilenişine  dair  faktörler  ancak son  yıllarda  gündeme  gelmeye  başlamıştır.

İş yaşamının  giderek  dijitalleşemesi;  bilgisayar sistemlerinin  her  alanda  kullanıma  başlaması  ile  farklı  bakış açıları ile  farklı  risk anailizleri  yapmak  zorundayız.

Yıılardır  yapmakta  olduğum  işyeri  hekimliği  pratik  bilgilerimi  ;  yayınlanamış  bazı resmi  yazılar  ile harmanlayarak  ofiste  bilgisayar kullananlar  için  sade  bir  başvuru  analiz  oluşturdum.

 

EKRANLI ARAÇLA ÇALIŞANLAR İÇİN

İŞE GİRİŞTE

Göz doktorundan alınmış ekranlı araçla çalışabilir raporu

Çalışabilir     veya      Gözlükle çalışabilir notunu işe girişe mutlaka düşüyoruz.

Periyodik muayenede göz kontrolü isteniyor.

ÇALIŞILAN ORTAM

Ortam aydınlatması :

Ekrandan yansıyacak ışıkların önlenmesi ;

Yeterli ve teknik aydınlatma

Gün ışığı yansıması için önlemler

MASA VE SANDALYE

Masa ve sandalye konumu kişiye uygun mu?

Masanın yüksekliği ayarlanabiliyor mu?

Sandalye yüksekliği ayarlanabiliyor mu?

Sandalye sırtlığı beli ve omuzları destekliyor mu?

Masa; bilgisayar ek donanımlarının rahat konumlandırılması ve kullanılması için uygun mu?

BİLGİSAYAR ÖZELLİKLERİ VE YERLEŞİMİ

Ergonomik olarak ve dirsekler 90 derece olacak şekilde yerleşim yapılmış mı?

Ekran yüksekliği kişinin göz seviyesi; baş pozisyonu ve omuzların anatomik duruşuna uygun mu?

Kullanılan mouse pad ve mümkünse mouse ergonomik mi?

Kullanılan bilgisayar dizüstü ise yerleşimi ergonomik mi?

Bilgisayar ekranı stabil; görüntü net ve titreşimsiz mi?

Bilgisayar ekranı hareketli mi?

Yazı fontları kişiye uygun; renkler gözü yormayacak şekilde mi?

Kullanılan program amaçlanan işe uygun mu?

Klavye kullanımı kolay; ışığı yansıtmayacak matlıkta ve ergonomik mi?

Çalışanın işini kolaylaştıracak tüm programlar bilgisayarı içinde mevcut mu?

Çalışanın molalar konusunda bilgisi ve zamanı var mı?

EĞİTİMLER

Çalışanların ve işverenin sistemi oturtma ; molalar ve ofis egzersizleri konusunda bilgilendirilmeleri yapıldı mı?

DENETİM

 Ofis  ve çalışma  ortamı ziyarte edilerek  belirli aralıklar  ile denetim  yapılır; ortam  içinde  uyarılar  ve  örnek  göstermeler  tavsiye edilir.

 

 

 

Makaleyi görmek için tıklayın

TUZLA ROTARACT KULÜBÜ İLE İŞ SAĞLIĞI KONUŞMAK

9 Şubat  2017  tarihinde Tuzla  Rotaracat Kulübü  ile  İş  Sağlığı konusunda  sohbet  ettik.

 

 

 

 

Makaleyi görmek için tıklayın

BEL AĞRILARI

Karmaşık bir  mekanizması  olan  bel  ağrılarımız.  Biz doktorlar  da  dahil  insanların  bir  çoğo  zaman  zamanya da sürekli olarak yakınmakta bu  ağrılardan.  Ne yapmalıyız;  nasıl  yaşamalıyız?

Makaleyi görmek için tıklayın

MİGREN CEHENNEMİ VE BİZ

Migren,  hastayı  karanlık  odalar  aramak  zorunda  bırakan cehennemi  baş  ağrısı  atakları.  Hastalar  için  bir  yazı  bu;  en  sonunda  güncel  tavsiyelerin  yer  aldığı;  alıntılama  yaptığım  siteler  ile  hasta  gözlemlerimi  derlediğim  bir  yazı. MİGREN  CEHENNEMİNİ  YAŞAYANLAR  İÇİN.

Makaleyi görmek için tıklayın

İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİĞİ

İSG  sistemi  içinde  G  ve  S  harflerinin  yan yana  yürümesi  gereken  işbirliğini  düzenleme  zamanı  çoktan  geldi.  İŞ  GÜVENLİĞİ  MÜHENDİSLERİ  zamanı  da...

Makaleyi görmek için tıklayın

SEYRÜ SEFERCİLERİN İLAÇLARI

Tüm  deniz  taşıtları  için  ulusal  ya  da  uluslar arası yasal   ilaç  ve  tıbbi  malzeme  listeleri var. Ancak   tekne,  yat,  gemilerle  uzun ya da  kısa mesafe yolculuk  yapanlar  için   pratik  bilgileri  ile  bir  listenin  gerekliliği  inkar  edilemez.  Yazımız  bu  konuda  sade  bir  dille  çok  önemli  ve  ayrıntılı  konuya  giriş  sayılabilir.

Makaleyi görmek için tıklayın

İŞÇİ NE ZAMAN İŞYERİ HEKİMİNE GİTMELİDİR?

Bildiğimiz  gibi çalışanlarımız    hastalanınca,  kaza  geçirme  durumunda, ağrı  kesici  vb.  ilaçlara  ihtiyaç  duyunca  sağlık  birimine  giderler.  Ancak,  iş  yerimizin  niteliği, çalışma  koşulları  ve  tehlike  sınıfı  ne  olursa  olsun, tüm  çalışanların  veya  çalışmaya  başlayacakların  aşağıda  yer  alan  koşullarda  İşyeri  Hekimine  gitmesi  gereklidir

Makaleyi görmek için tıklayın

ASBİAD EĞİTİMLERİ BASIN KİTAPÇIĞI

ASBİAD  PROJESİ  KAPSAMINDA  YAPILAN  İŞ  SAĞLIĞI VE  GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN  BASINA  SONUÇ  DUYURUSU  İÇİN  HAZIRLADIĞIM  KİTAP.

KÜME  ÇALIŞMASI OLARAK  VERDİĞİM  EĞİTİMLER  İLKTİR....

Makaleyi görmek için tıklayın

SOSYAL FOBİ

Sosyal  Fobi;  günümüzün  zorlu  hayat  koşulları  içinde  iş  yaşantımızı da  etkileyebilecek  bir  olgu.  Ancak  aşağıda  okuyacağınız  fiziksel  belirtilerin  her  biri  için  organik  bir  rahatsızlık  olmadığı  ispatlandıktan  sonra  bu  tanı  düşünülmelidir.

Makaleyi görmek için tıklayın

ANTALYA SERBEST BÖLGEDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Yedi  yıldır  sokaklarında  yürüdüğüm;  işçileri  ile  batak  masalarında  gülüştüğüm,  yöneticileri  ile kah  aynı  fikirde  kah  farklı  fikirlerde  sohbetler  ettiğim   ANTALYA  SERBEST  BÖLGE  içinde  faklı  bir  heyecan  var  bu  günlerde.   Yat  Sektöründe,  Serbest  Bölgelerde  belki  de  Türkiye  içinde  bir  ilki  gerçekleştiriyoruz.  KÜME  ÇALIŞMASI  ADINA  BELKİ  DE  İLK  ÖRNEKTİR  BU......

 

 

 

Makaleyi görmek için tıklayın

SİNİR HÜCRESİ; NÖRON

Nöron;  sinir  sisteminin  en  küçük  parçası.  Ya  da  canlılığımızın,  duyularımızın  temel  taşı.  O  küçüklük  içinde  ne  kadar  güzel  kotarılmış,  işlevsel,  düzenli  bir  yapı. Bakalım mı yakından?

Makaleyi görmek için tıklayın

MALİYECİLER İLE STRES İÇİN KONUŞMAK

Maliyeciler,  para  ve  stres; mükellef  ilişkileri  konuştuk.....Kuruma  özel  bir  eğitim  ile...

Makaleyi görmek için tıklayın

MESLEK KURSLARI 3

 

Üç  makalemizin  sonuna  geldiğimizde    konuyu  şöyle  toparlayabiliriz:

Valilik  tarafından  ASBAŞ Genel  Müdürlüğü’ ne  Meslek Kursları  Konulu  resmi  yazı  firmalarımıza Meslek  Kursu  ve  geçerli  bazı  sertifikaları  almamış  kişilerin  istihdam edilmemesini  bildiriyor.

Ayrıca  ÇIRAK  statüsünde  çalıştırılacak  işçilerin  Resmi  Eğitim kurumu  öğrencileri  olması durumundaki  avantajları  ve  olması  gereken şartları  içeriyor.

Makaleyi görmek için tıklayın

MESLEK KURSLARI 2

07.09.2012  tarihinde  yazdığım  yazıda   Antalya  Valiliği  tarafından  19.07.2012  tarihinde  kurumlara gönderilmiş Meslek Kursları  konulu   yazının   ilk  3  maddesini  açıklamıştım.

Bu  bölümde  ise  işyerlerine  düşen  sorumluluğu  kapsayan maddeleri  açıklamaya  çalışacağım.

Bu  yazıya  göre  4.  Maddeden  devam edecek  olursak:

Makaleyi görmek için tıklayın

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE MESLEK KURSLARI

Temmuz  ayı  içinde  Antalya  Valiliği  tarafından  başlatılan zincir  ile  işyerlerimize  ulaşan  resmi  yazının  ve içerikteki  kanunların  bizlere  sunduğu  koşullar  ve beklentileri  maddelerin çokluğu  ve  kafa karışıklığı olmaması  için  en  az  iki  yazıda    açıklamaya  çalışacağım.

19.07.2012  tarihli  yazının  konusu  Meslek  Kursları  Duyurusudur.

Makaleyi görmek için tıklayın

İŞYERİ HEKİMİ NE İŞ YAPAR?

Kanun maddeleri üzerinden gidersek kafamız çok karışabilir ve uzayabilir. Bu nedenle bu yazımız için öncelikle İŞYERİ HEKİMİ görevlerini sade bir dil ile özetlemek daha iyi olacaktır.

Zamanla ilerleyen yazılarımızda işveren ve işçi sorumluluklarına; karşılıklı yetkilere değineceğiz.

Ama önce bir İŞVEREN İŞYERİ HEKİMİ ile görüşürken neler beklemelidir :

Makaleyi görmek için tıklayın

1 
Sayfa (1/1)